Sửa thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng giảm thuế

Sửa thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng giảm thuế

Trong bối cảnh dịch bệnh liên tục bùng phát, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn lớn. Việt Nam đã cơ bản đưa ra nhiều chính sách, đặc biệt là các giải pháp về thuế; nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng so với các nước trên thế giới; chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% của chúng ta là chưa đủ. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để cho phép doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được áp dụng thuế suất lần lượt là 15% và 17%. Hãy cùng chuyên mục Thông tin tài chính tìm hiểu chi tiết về sửa đổi trong bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm

Theo thông tin từ cục quản lý kinh doanh về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 và 4 tháng đâu năm 2021 đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mới đây. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2021 là 28.349 doanh nghiệp; tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm
Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm

Theo đó, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng ở tất cả 17 lĩnh vực. Trong đó: Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (269 doanh nghiệp, tăng 128%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (89 doanh nghiệp, tăng 56,1%); Giáo dục và đào tạo (606 doanh nghiệp, tăng 49,6%); Khai khoáng (181 doanh nghiệp, tăng 40,3%); Kinh doanh bất động sản (842 doanh nghiệp, tăng 35,2%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (1.878 doanh nghiệp, tăng 34,5%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (1.752 doanh nghiệp, tăng 32,6%) và Thông tin và truyền thông (627 doanh nghiệp, tăng 30,1%).

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung

Tại văn bản lấy ý kiến sửa các luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết. Khoản 1 điều 10 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cần được sửa đổi và bổ sung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, như vậy việc áp dụng mức thuế suất thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ phụ thuộc vào Luật Thuế TNDN. Theo đó, Luật Thuế TNDN cần được sửa đổi, bổ sung. Nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ thuế suất thuế TNDN đối với đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề nghị sửa khoản 2 điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Năm 2019, Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế TNDN; nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, Ủy ban Thương vụ Quốc hội đã có ý kiến đề nghị Chính phủ chuyển thành xây dựng dự án Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN.

Bộ Tài chính đã báo cáo và được Thủ tướng chấp thuận đưa nội dung hỗ trợ thuế với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nêu trên khi xây dựng dự án Luật này.

Năm 2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2020; đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Để chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho DN nhỏ và vừa; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa khoản 2 điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo hướng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được áp dụng mức thuế lần lượt là 15% và 17% (mức thuế phổ biến hiện nay là 20%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *