NHNN loại trừ đối tượng vay vốn để mua nhà ở xã hội

NHNN loại trừ đối tượng vay vốn để mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến ​​về dự thảo thông báo sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn vay vốn thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Điểm đáng chú ý là dự thảo đã loại trừ đối tượng người vay vốn để mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở. Để biết thêm chi tiết hơn về các sửa đổi của Ngân hàng Nhà nước, hãy cùng chuyên mục Thông tin tài chính chúng tôi theo dõi bài viết bên dưới nhé.

Tại sao NHNN loại trừ đối tượng vay vốn để mua nhà ở xã hội?

Lý giải về điều này, NHNN cho biết. Về đối tượng áp dụng, so với Thông tư số 25/2015/TT-NHNN; dự thảo loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật Nhà ở. Lý do sửa đổi là Luật Nhà ở quy định các chính sách hỗ trợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Tại tổ chức tín dụng được chỉ định chỉ có chính sách hỗ trợ; để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Không có chính sách hỗ trợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Tại sao NHNN loại trừ đối tượng vay vốn để mua nhà ở xã hội?
Không có chính sách hỗ trợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Bên cạnh đó, Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy đinh tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Các quy định này không đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Nhà ở.

Dự thảo quy định, đối tượng vay vốn ưu đãi gồm khách hàng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP). Khách hàng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng

Song song đó, dự thảo này cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 6 về mức cho vay; theo hướng bổ sung mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng. Cụ thể, dự thảo nêu: Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình; thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay. Tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Khách hàng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; thì thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận. Phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng. Và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng
Mức vay tối đa không quá 500 triệu đồng

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 về lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do NHNN xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi quy định trên phải đảm bảo nguyên tắc: không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ, lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán.

Dự thảo bãi bỏ một số Điều

Ngoài ra, Dự thảo cũng bãi bỏ một số Điều, theo đó bãi bỏ Khoản 3 Điều 5; Khoản 3 Điều 6; Điều 13 Thông tư số 25/2015. Cụ thể, bỏ các nội dung về điều kiện cho vay và mức cho vay; đối với khách hàng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

Bãi bỏ nội dung về tái cấp vốn do Điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định 100 về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước được sửa đổi bổ sung bởi điểm b khoản 19 Điều 1 Nghị định 49. Theo đó bỏ nhiệm vụ Ban hành quy định về phương thức tái cấp vốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *