Lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh

Từ 1/9, chế độ nghỉ thai sản với lao động nam có gì mới?

Theo thông tư 06/2021 do Bộ Lao động – thương binh và xã hội vừa ban hành hướng dẫn về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1-9, trong đó có nhiều những quy định mới liên quan trực tiếp về quyền lợi đối với những người tham gia BHXH bắt buộc. Cụ thể, ở thông tư 06 được bổ sung trường hợp nếu vợ tham gia BHXH nhưng mà không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản thì người chồng vẫn được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sanh con (trước đây quy định nếu vợ không tham gia BHXH thì chồng mới có thể  được nhận khoản tiền này).

Chồng được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con

Quy định lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh sẽ thực hiện theo hướng dẫn mới, từ ngày 1/9/2021, có phải không? (Trọng Thái). Căn cứ khoản 2 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  • 5 ngày làm việc.
  • 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc; từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Chồng được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con
Chồng được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con

Theo khoản 7 điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH. Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2021) hướng dẫn rõ trường hợp lao động nam nghỉ nhiều lần. Thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.

Với hướng dẫn mới này sẽ giúp người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất cách hiểu, do trước đây có quan điểm cho rằng lao động nam chỉ được nghỉ một lần hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con (không được chia ra nghỉ nhiều lần).

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản quy định

Theo khoản 5 điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, 2 lần mức lương cơ sở là 2,98 triệu đồng tại tháng sinh con cho mỗi con.

Bổ sung trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà đồng thời là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng.

lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh
Lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh

Chế độ thai sản được hưởng tính theo số lượng con đã sinh, không kể còn sống hay đã mất. Trước đây chỉ giải quyết chế độ thai sản cho con còn sống. Ngoài ra, thông tư 06 còn quy định về tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau; nghỉ phép năm trùng thời gian nghỉ thai sản. Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh, quy định liên quan đến trợ cấp tuất…

Xem thêm các bài viết khác tại douneika.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *