Sử dụng BHYT mẫu mới kể từ đầu tháng 4

Sử dụng BHYT mẫu mới kể từ đầu tháng 4

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) kiểu mới được kích thước sẽ nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân. Được ép plastic sau khi in song, tiện lợi cho việc bảo quản, sử dụng. Cơ quan về Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam (BHXH) ngày 16/3 đã cho biết thẻ mẫu mới sẽ phép được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 1/4. Mẫu thẻ BHYT mới có các thay đổi tiện ích hơn đối với người dùng.

Mã số thẻ theo mẫu mới chỉ còn mười chữ số, thay vì 15 ký tự như thẻ đang hiện hành, giúp giảm số lượng ký tự khi cần khai báo, tra cứu, cấp đổi thẻ… Đối với thẻ giấy đang lưu hành, mỗi khi đi khám người bệnh cần mang theo giấy tờ tùy thân. Thẻ giấy phải cấp phát từng năm, xảy ra việc chậm trễ, thất lạc thậm chí sai lệch thông tin.

BHXH các tỉnh thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ mẫu cũ

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm, năm 2019 đạt 89%, năm 2020 là 90%. Mục tiêu năm 2025 trên 95% dân số có bảo hiểm y tế. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc từ ngày 1/4/2021. Trong thời gian chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng được tiếp tục  dùng để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới khi đã sử dụng hết phôi thẻ mẫu cũ.

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới sử dụng từ ngày 1/4
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới sử dụng từ ngày 1/4

Các thông tin về bảo hiểm y tế của người tham gia đã được cập nhật trên Cổng dữ liệu. Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm và Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Do đó, dù đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới, nhưng những thông tin về quyền lợi bảo hiểm y tế của người tham gia đã được lưu trên hệ thống để phục vụ cho việc thực hiện khám, chữa bệnh. Người tham gia được cấp thẻ bảo hiểm mới hay mẫu cũ đều có thể sử dụng để khám; chữa bệnh bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi theo đối tượng mà mình tham gia.

Các quy trình cấp thẻ bảo hiểm mới

Quy trình, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới vẫn tiếp tục được thực thực hiện. Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 505/QĐ-BHXH và các văn bản hướng dẫn về thẻ bảo hiểm y tế hiện hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Người tham gia bảo hiểm y tế, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội. Thực hiện thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các quy trình cấp thẻ bảo hiểm mới
Thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới

Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử, doanh nghiệp lập hồ sơ bằng phần mềm. Sẽ kê khai của Bảo hiểm xã hội hoặc của Tổ chức I-VAN, ký điện tử trên hồ sơ. Và gửi đến Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới là giải pháp cải cách hành chính hiệu quả của ngành. Đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia, tạo thuận lợi cho cơ sở khám; chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Theo dõi chúng tôi để cập nhật nhiều thêm thông tin mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *