Trong 2 năm tiền bảo hiểm bồi thường bằng cả 15 năm

Trong 2 năm tiền bảo hiểm bồi thường bằng cả 15 năm

Công ty bảo hiểm chính là định chế tài chính cung cấp rất nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau nhằm bảo vệ các cá nhân và doanh nghiệp, để chống lại những rủi ro; và tổn thất tài chính bằng cách tập hợp các rủi ro của rất nhiều người tham gia đóng bảo hiểm. Nhờ số liệu thu thập được ở trong quá khứ; các chuyên viên bảo hiểm có thể tính toán ra xác suất xuất hiện tại của một biến cố nhất định; chẳng hạn như xác suất bị hỏa hoạn của các hộ gia định ở trong một khu vực nhất định; và tính được mức thiệt hại do mỗi biến cố gây ra.

Ở trong giai đoạn 2015-2018 số tiền bồi thường của các công ty bảo hiểm đã gần bằng cả giai đoạn 15 năm trước đó. Ông Phùng Ngọc Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý, và giám sát bảo hiểm; của Bộ Tài chính cho biết, hiện nay hàng tháng; các doanh nghiệp bảo hiểm đang chi bồi thường trung bình khoảng 2.500 tỷ đồng cho các hợp đồng. Cùng douneika.com tìm hiểu thêm về việc chi trả và bồi thường của bảo hiểm nhé.

Tổng chi của các doanh nghiệp bảo hiểm từ 2000 đến nay

Từ năm 2000 đến nay, các doanh nghiệp đã bồi thường; và chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 242.170 tỷ đồng, trong đó, riêng giai đoạn 2015-2018 là 113.000 tỷ đồng. Như vậy, số tiền bồi thường trong 3 năm qua bằng cả giai đoạn 15 năm trước đó.

Tổng chi của các doanh nghiệp bảo hiểm từ 2000 đến nay
Bảo hiểm bồi thường cho hợp đồng

Năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 151.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 23% mỗi năm. Hiện tổng giá trị được bảo hiểm là 11,7 triệu tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị kinh tế tài sản được bảo hiểm của khu vực doanh nghiệp là hơn 10 triệu tỷ. Tổng giá trị được bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là một triệu tỷ đồng; bảo hiểm y tế, sức khỏe 700.000 tỷ đồng. Thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; và một chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Hiểu thêm về bảo hiểm

Bảo hiểm là một hoạt động qua đó một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp bảo hiểm nhờ vào một khoản đóng góp cho mình hoặc cho người thứ 3 trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ chức trả; tổ chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro; và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê.

Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm; mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức; cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện.

Hiểu thêm về bảo hiểm
Bảo hiểm bảo vệ tiền của bạn

Bảo hiểm tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được quyền lựa chọn công ty bảo hiểm; sản phẩm bảo hiểm, mức phí và quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm bắt buộc bao gồm: Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới, bảo hiểm TNDS của người vận chuyển hàng không đối với hành khách; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm y tế bắt buộc; Bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn lại là các sản phẩm bảo hiểm tự nguyện.

Ngoài ra, trên thị trường có nhiều các phân loại bảo hiểm khác như loại hình thương mại và Nhà nước; đối tượng bảo hiểm là con người và tài sản hay trách nhiệm dân sự…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *