Nhiều nhà đầu tư bị phạt vì báo cáo không đúng thời hạn

Nhiều nhà đầu tư chứng khoán bị phạt

Trong ngày 6 và ngày 7 tháng 9 năm 2021 vừa qua, thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (viết tắt UBCKNN) đã ban hành quyết định để xử phạt vi phạm hành chính, lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán, đối với các nhà đầu tư là bà Dương Thị Huệ, ông Nguyễn Văn Toàn và bà Đỗ Thị Nga. Nguyên nhân là do các cá nhân này không báo cáo đúng thời hạn và không công bố thông tin dự kiến giao dịch. Như vậy để biết thông tin chi tiết về vấn đề này, hãy đọc bài viết sau của Douneika.com.

Quyết định xử phạt với nhà đầu tư Dương Thị Huệ

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với ông Nguyễn Văn Toàn, bà Dương Thị Huệ và bà Đỗ Thị Nga. Do báo cáo không đúng thời hạn và không công bố thông tin về dự kiến giao dịch.

Cụ thể, bà Dương Thị Huệ bị phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Bà Dương Thị Huệ, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (mã Ck: HEP) đăng ký mua 40.100 cổ phiếu HEP. Từ ngày 3/6/2020 đến ngày 26/6/2020 (khớp 40.100 cổ phiếu vào ngày 3/6/2020). Tuy nhiên đến ngày 25/6/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo. Về kết quả giao dịch của bà Dương Thị Huệ.

Quyết định xử phạt với nhà đầu tư sai phạm
Xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định xử phạt với ông Nguyễn Văn Toàn

Ông Nguyễn Văn Toàn bị xử phạt với số tiền 17,5 triệu đồng. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm e khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Theo Quyết định xử phạt, ông Nguyễn Văn Toàn đã có hành vi vi phạm hành chính. Báo cáo không đúng thời hạn. Về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.

Ông Nguyễn Văn Toàn đăng ký bán 61.233 cổ phiếu NHT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa. Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 13/02/2018 (khớp lệnh 55.700 cổ phiếu). Nhưng đến ngày 27/02/2018 HNX mới nhận được báo cáo. Về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Nguyễn Văn Toàn (tại thời điểm này ông Nguyễn Văn Toàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa).

Quyết định xử phạt với bà Đỗ Thị Nga

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực, thị trường chứng khoán.
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tại ngày 7/9, Quyết định xử phạt được áp dụng cho bà Đỗ Thị Nga. Người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD). Bà  Đỗ Thị Nga bị xử phạt 5 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Điểm a Khoản 2 và Khoản 5 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, bà Đỗ Thị Nga đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin. Về việc dự kiến giao dịch khi thực hiện mua 5.000 cổ phiếu GMD (tương ứng với 50.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu GMD) vào ngày 02/02/2021. Nhưng lại không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Như vậy để cập nhật những thông tin mới nhất về chứng khoán trong và ngoài nước. Cũng những tin tức khác, hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *