Các quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG)

Các quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG)

Người dân có thể tra cứu thông tin của mình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp… Trong hệ thống cơ sở dữ liệu của quốc gia về bảo hiểm. Nghị định mới nhất của Chính phủ bàn giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng, và cập nhật nguồn dữ liệu này ngay sau hoàn thành tất cả các thủ tục hành chính và nghiệp vụ. Các bộ cùng cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh đã chia sẻ, kết nối thông tin ở cơ sở dữ liệu quốc gia. Và dữ liệu chuyên ngành đã và đang quản lý. Cùng với nguồn dữ liệu bảo hiểm để thuận tiện sử dụng thống nhất trên cả nước từ ngày 1/6.

Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm xã hội

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm tập hợp 9 nhóm với dữ liệu gốc là thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, người dân, cơ quan, tổ chức có thể tra cứu thông tin cơ bản của cá nhân, như họ tên khai sinh, số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân, dân tộc quốc tịch, quê quán, thông tin của cha mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; thông tin liên hệ của công dân; thông tin về hộ gia đình, gồm mã hộ gia đình, địa chỉ, danh sách thành viên trong hộ.

Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm xã hội
Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo hiểm xã hội

Thông tin có thể tra cứu tiếp theo là về bảo hiểm xã hội, như. Nhóm bảo hiểm xã hội mà người đó tham gia, phương thức đóng, quá trình đóng; hưởng BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mã số thuế.

Nhóm thông tin thứ 5 là về bảo hiểm y tế, như mã mức hưởng, nhóm tham gia; nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời điểm hết hạn, quá trình đóng hưởng. Sáu là thông tin về bảo hiểm thất nghiệp, gồm quá trình đóng, hưởng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cuối cùng, nhóm thông tin về người sử dụng lao động, như tên, mã số doanh nghiệp. Cùng ngành nghề kinh doanh, phương thức liên hệ, các nhóm thông tin cơ bản về y tế và an sinh xã hội.

Liên thông dữ liệu và bảo hiểm đem lại lợi ích cho người dân

Cả nước hiện có trên 86 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện. Trong tiến trình cải cách hành chính của ngành bảo hiểm, đáng chú ý nhất là chuyển sang dùng thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới từ ngày 1/4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn khai thác thông tin về bảo hiểm có thể tra cứu qua cổng dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

Liên thông dữ liệu và bảo hiểm đem lại lợi ích cho người dân
Người dân đăng ký cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Nếu đã khai thác xong, cơ quan không được yêu cầu cá nhân cung cấp các giấy tờ liên quan. Ngoài ra, còn có các nhóm thông tin về dữ liệu cơ bản cá nhân; thông tin liên hệ công dân; thông tin về hộ gia đình; thông tin về người sử dụng lao động; thông tin cơ bản về y tế; thông tin về an sinh xã hội.

Chính phủ giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan chủ quản CSDLQG về bảo hiểm. Có trách nhiệm chủ trì xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng CSDLQG về bảo hiểm. Phối hợp các bộ, ngành trong việc xây dựng quy trình thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong CSDLQG về bảo hiểm. Việc kết nối, chia sẻ thông tin phải đảm bảo bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng.

Xem thêm các bài viết khác tại douneika.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *